بعد قبل

پیام روز

شرکتهای فناور کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرینی نقش بسیارموثری دارند.  مرکز رشد واحدهای فناوری با ارائه ی انواع خدمات و حمایت های مالی و مشاوره های تخصصی به واحدهای فناور با ایده ی محوری قابل تجاری سازی،  آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور آماده میکند. 

اطلاعات تماس

قزوین - انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی - مجتمع دانشگاه - خیابان خلیج فارس جنوبی - خیابان قلم  - ساختمان رویش- طبقه دوم- مرکز رشد واحدهای فناور     کدپستی 3414896818

تلفن: 8-33901875 دورنگار: 02833901879 

رایانامه: roshd[at]pst.ikiu.ac.ir