یکشنبه 20 تیر 1395

دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه شریف

دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه

 

همانگونه که مستحضرید در دنیای امروز، تلفن همراه به عنوان یکی از ضروریات زندگی بشر محسوب شده و نیاز به برنامه­ های کاربردی در این خصوص همه­ گیر شده است و با توجه به اینکه جوانان کشور ما از استعداد سرشاری در زمینه برنامه­ نویسی موبایل برخوردار هستند، ضرورت جذب این استعدادها به عنوان یک وظیفه بر عهده هریک از ذ­ینفعان در این صنعت می­ باشد.

لذا دراین راستا، "آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی­ شریف" در حال برگزاری "دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه" را در محل دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

http://mpm.sharif.ir/