دوشنبه 21 تیر 1395

یازدهمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۵

فرآیند ثبت نام و برگزاری یازدهمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۵ آغاز گردید.

 یازدهمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۵

فرآیند ثبت نام و برگزاری یازدهمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۵ آغاز گردید. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه این همایش به آدرسhttp://www.karafarinanebartar.ir مراجعه نمایند.