چهارشنبه 31 شهریور 1395

سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

فراخوان بخش‌های مسابقه‌ای؛
سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی

 فراخوان بخش‌های مسابقه‌ای

سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی

 

به یاری خداوند متعال سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی، اول و دوم اردیبهشت ماه سال 1396 توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌شود. 

   

 فن‌آفرینان:

-     ویژه شرکت های نوپا و رشدیافته دارای محصول فناورانه تجاری سازی شده

-     ویژه شرکت‌های فن‌آفرین دارای تاثیرات اجتماعی

طراحان کسب و کار :

-     ویژه صاحبان ایده های نو مبتنی بر فناوری با قابلیت تجاری‌سازی

·        دانشجویی: المپیاد ملی طرح کسب و کار

·        غیر دانشجویی: طرح کسب و کار آزاد

 

     فرصت‌های سرمایه گذاری:

-     حضور برترین طرح‌های کسب و کار و شرکت های فن‌آفرین در مذاکرات سرمایه‌گذاری

 

 جهت اطلاع از شرایط ثبت‌نام در بخش‌های مسابقه‌ای برروی هر بخش کلیک نمایید.

 

·      فن‌آفرینان

·      طراحان کسب و کار:

-     طرح کسب و کار آزاد

-      المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی

·      فرصت های سرمایه گذاری

·       تقویم جشنواره و هزینه‌های ثبت‌نام

·       سامانه ثبت نام