سه شنبه 13 مهر 1395

تأکید مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری بر معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: بر اساس قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان ، این شرکت ها تا 15 سال از پرداخت مالیات معاف هستند.

 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر خسرو  پیری در  مراسم رونمایی از سه محصول تجاری شده شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: بر اساس ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب مجلس شورای اسلامی ، این شرکتها به مدت 15 سال از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی  معاف هستند.

وی  با اشاره به اینکه در برخی از استانها ادارات مالیاتی ، شرط این معافیت را استقرار شرکت های دانش بنیان در داخل پارک های علم و فناوری می دانند، گفت: در این صورت نیز، این شرکتها  بر اساس ماده 9 این قانون از پرداخت مالیات معاف می شوند.

دکتر پیری  به ماده 9  قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات اشاره کرد و گفت در این ماده قانونی است:  به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند