یکشنبه 2 آبان 1395

مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد شرکت های نوظهور

پارک علم و فناوری برگزاری میکند: مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد شرکت های نوظهور

 

 هزینه دوره (هزینه تدریس، مکان برگزاری، پذیرایی میان وعده و ناهار، بسته آموزشی و صدور گواهی نامه): 70.000 تومان.

 شماره تماس: 33697200 داخلی 105 خانم مهندس عبدالرزاقی.

ایمیل: Info@qstp.ir

تخفیفات (ویژه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری، مراکز رشد و دانشجویان استان قزوین): 50 درصد تخفیف.

نحوه ثبت نام: فرم ثبت نام پیوست را تکمیل نموده و به همراه فیش واریزی و معرفی نامه به ایمیل ارسال فرمایید.

معرفی نامه دانشجویان: دانشجویان دانشگاههای استان قزوین می بایست اسکن کارت دانشجویی خود را پیوست نمایند.