سه شنبه 5 اسفند 1393

سمینار کارآفرینی و طراحی کسب و کار من

سمینار کارآفرینی و طراحی کسب و کار من: این سمینار با محوریت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای جدید توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار می گردد

این سمینار با محوریت کارآفرینی و راه اندازی کسب و کارهای جدید برگزار می گردد. در پایان نیز از دانشجویان علاقه مند جهت شرکت در دوره های کارآفرینی مرکز ثبت نام به عمل می آید.

 

زمان: دوشنبه 93/12/11- ساعت 10 الی 12

مکان : آمفی تئاتر ساختمان آینده پژوهی

با حضور دکتر علیرضا فریدونی

دکتری اقتصاد 

مدرس کارآفرینی

مدیرعامل سابق شرکت های قطعات فلزی خودرو ، تولی پرس

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی وینگز جمهوری آذربایجان