یکشنبه 16 آبان 1395

توضیحاتی پیرامون دوره مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد شرکت های نوظهور

دوره ی آموزشی "مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد شرکت های نوظهور" که قرار بود پنجشنبه13 آبان ماه در پارک علم و فناوری برگزار گردد، به زمانی دیگری موکول گردید که متعاقبا اعلام خواهد شد