سه شنبه 25 آبان 1395

دومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‏ های برتر (شتاب)

ایده پردازان محترم می توانند ایده های خود را جهت دومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) ثبت نمایند.

روند برگزاری دومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده‏های برتر (شتاب)

1-    ثبت ایده از طریق وب‏سایت اینترنتیww.chosen-idea.ir  تا پایان روز یکشنبه 30 ام آبانماه 1395

2-    انتخاب برگزیدگان مرحله نخست بر اساس معیارهای قرار گرفته بر روی وب‏سایت جشنواره در قسمت داوری

3-    اعلام برگزیدگان هر استان به پارک علم و فناوری استان مربوطه

4-    تعامل پارک هر استان با گروه‏های برگزیده آن استان و انتخاب برگزیدگان مرحله دوم

5-    تیم‏سازی و ارسال ویدیو از طرف تیم‏های منتخب هر استان به دبیرخانه جشنواره

6-    انتخاب راه‏یافتگان به مرحله نهایی

7-    ارائه حضوری و نهایی جهت انتخاب و رده‏بندی ده تیم نهایی

8-    اهدای جوایز و لوح تقدیر به برگزیدگان توسط وزیر علوم‏تحقیقات و فناوری