یکشنبه 7 آذر 1395

آخرین نسخه ویرایش شده در خصوص مقررات کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

برای مشاهده نقشه راه شرکت های دانش بنیان: از ثبت نام تا حمایت و همچنین سؤالات متداول به این صفحات مراجعه نمایید:

 

نقشه راه شرکت های دانش بنیان: از ثبت نام تا حمایت

سؤالات متداول