شنبه 21 اسفند 1395

حمایت از طرح‌های فناورانه با ریسک بالا

مدیر کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی:

طرح‌های فناورانه با ریسک بالا حمایت می‌شوند

 مدیر کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی گفت: حمایت از انجام طرح‌های فناورانه شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه فناوری این حوزه در سال آینده ادامه دارد، با این تفاوت که در سال آتی حمایت از طرح‌های فناورانه که ریسک بالاتری دارند در دستور کار کارگروه قرار دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی معاونت علمی وفناوری رئیس جمهوری، سید امیر غفاری مدیر کارگروه فناوری و نوآوری ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی درباره فعالیت‌های این کارگروه اظهار کرد: پس از شکل‌گیری این کارگروه در سال 95 و جلساتی که تشکیل شد، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان این حوزه و طرح‌های توسعه بازار در اولویت فعالیت های کارگروه قرار گرفت و در این راستا 6 طرح نیز مورد حمایت قرار گرفت.
غفاری ادامه داد: همچنین در ادامه فعالیت های کارگروه شرکت های دانش بنیانی که قبلا محصولی را تولید کرده بودند، برای افزایش ظرفیت تولید و بازار رسانی مورد حمایت قرار گرفتند. در حال حاضر نیز حمایت از طرح های فناورانه که بازار و مشتری داشته باشند یکی از اولویت های کارگروه است که در صورت اعلام نیاز پس از کمک برای ثبت شرکت دانش بنیان حمایت برای تولید از آنها انجام می شود.
وی همچنین بیان کرد: سال آینده نیز همین روال ادامه دارد و حمایت از انجام طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه فناوری این حوزه انجام می شود با این تفاوت که در سال آتی حمایت از طرح های فناورانه که ریسک بالاتری دارند در دستور کار کارگروه قرار دارد.