شنبه 16 اسفند 1393

تمدید مهلت ارسال ایده به ایده بازار

پیرو اطلاعیه "سومین رویداد ایده بازار دانشگاه امیرکبیر"

پیرو اطلاعیه "سومین رویداد ایده بازار دانشگاه امیرکبیر"، به استحضار میرساند که مهلت ارسال ایده تا 15 فروردین ماه تمدید شد.