چهارشنبه 23 فروردین 1396

اولین رویداد اکسل قزوین

چگونه یک کسب و کار موفق راه اندازی کنیم؟ دوشنبه 28 فروردین ماه، آمفی تئاتر آینده پژوهی