دوشنبه 28 فروردین 1396

گزارش تصویری: حضور تیم ها و شرکتهای مرکز در نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان

این نمایشگاه در تاریخ 28-30 فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان برگزار گردید.