یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

سمینار آموزش و کارآفرینی

دفتر آموزش های آزاد و مجازی با همکاری مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز توسعه کارآفرینی به مناسبت هفته سرآمدسمینار آموزش و کارآفرینی را در دانشگاه برگزار می کند.

 

 

 

به تمامی داوطلبین شرکت کننده در این سمینار گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد. 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 02833901877  (قای سلیمانی- کارشناس مرکز توسعه کارآفرینی) تماس حاصل فرمایید.