دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

سمینار معرفی سیستم های گداخت هسته ای

سمینار معرفی سیستم های گداخت هسته ای: مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی دانشگاه برگزار میکند

 

ارائه دهنده: دکتر محسن داودی

  * عضو هیات علمی گروه برق
  * فارغ التحصیل از دانشگاه پلی تکنیک میلان با درجه ممتاز دکترا در زمینه کنترل ناپایداری های سیستم های گداخت هسته ای
 

موضوعات سخنرانی:

  * معرفی گداخت هسته ای
  * تفاوت گداخت (همجوشی) هسته ای و شکافت هسته ای
  * معرفی انواع راکتورهای گداخت (Tokamak, Spheromak, Dynomak)
  * معرفی فعالیت های جهانی گداخت هسته ای
  * بررسی توکامک های موجود در داخل کشور و فعالیت های صورت گرفته 
  * بررسی توانایی های دانشگاه در زمینه ورود به حوزه تحقیقاتی گداخت هسته ای
  * معرفی کارگروه انرژی های نو – گداخت هسته ای و نحوه عضویت
 
 

زمان:

دوشنبه 14 اردیبهشت– ساعت 11:00

مکان:

آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی