یکشنبه 11 تیر 1396

110 برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان

مشاهده و دریافت فایل کامل 110 برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان

 جهت مشاهده و دریافت فایل 110 برنامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا، کلیک کنید.