یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

تخصیص سهمیه امریه سربازی برای شرکتهای دانش بنیان

تخصیص سهمیه امریه سربازی برای شرکتهای دانش بنیان از سوی معاونت علمی وفناوری رییس جمهوری

 شرایط ویژه سربازی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان با همکاری بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور تدوین شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر  اینجا را مطالعه نمایید.