سه شنبه 19 شهریور 1392

فراخوان حمایت از طرح ها و ایده های دانشجویی

حمایت مرکز رشد واحدهای فناور و کارآفرینی دانشگاه از طرح ها و ایده هایی دانشجویی.

حمایت از طرح ها و ایده های دانشجویی در قالب :

  • حمایت مالی
  • مشارکت در تشکیل تیم
  • ارائه ی مشاوره تخصصی
  • ارائه خدمات فنی/تخصصی، آزمایشگاهی و اداری
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
  • شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها، جشنواره ها و  همایش های استانی و ملی
  •      .          .          .     

دریافت فرم مقدماتی طرح ایده