سه شنبه 19 دی 1396

شرکت دانش بنیان آکپاد پلیمر موفق به تولید و بومی‌سازی آغازگرهای پتروشیمی‌گردید

به همت کارشناسان شرکت دانش بنیان آکپاد پلیمر مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، آغازگرهای پراکسیدی و هیدرو پراکسیدی مورد مصرف در صنعت پتروشیمی ‌و پلیمر برای اولین بار در کشور ساخته شد.

 

به همت کارشناسان شرکت دانش بنیان آکپاد پلیمر، مستقر در مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، آغازگرهای پراکسیدی و هیدرو پراکسیدی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی و پلیمر برای اولین بار در کشور ساخته شد.

پراکسیدها، گروهی از ترکیبات آلی با گروه عاملی پراکسید (ROOR) هستند که در آن¬ها پیوند بین O-O تحت تاثیر عواملی کنترل شده دچار شکست شده و رادیکال آزاد تشکیل میدهد. پراکسیدهای آلی، آغازگر واکنش‌های پلیمرزاسیون بوده و موادی به شدت اکسیدکننده، ناپایدار، خطرناک و انفجاری هستند.

آغازگرهای پلیمرزاسیون با توجه به فناوری پیچیده تولید، از مواد اولیه مهم و استراتژیک صنایع پتروشیمی و پلیمر محسوب شده و از جایگاه خاصی در این صنعت برخوردارند. دانش فنی تولید این آغازگرها غالباً مختص به کشورهای صنعتی و پبشرفته دنیا میباشد.

به گفته مهندس امیر کاظمی- مدیر طرح- کلیه مراحل تعیین فرمولاسیون و پارامترهای موثر در تولید این آغازگرها، توسط پژوهشگران شرکت دانش بنیان آکپاد پلیمر و با همکاری اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بومیسازی و تولید شده است.  آنالیزها و آزمون‌های فرآیندی مطلوب این محصولات در پایلوت واحدهای پتروشیمی کشور، حاکی از عملکرد مناسب این کاتالیست‌ها در سطح نمونه‌های خارجی بوده است. در حال حاضر واردات این محصولات عمدتا از طریق کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک و ژاپن صورت میگیرد.

مراحل پژوهش، طراحی و ساخت این آغازگرها حدود دوسال زمان برده است که با توجه به مصرف بالای این مواد بعنوان خوراک در چندین پتروشیمی کشور، تولید در مقیاس صنعتی و انبوه این مواد، قطعاً صرفه اقتصادی چندین میلیون یورویی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

قرار است خط پایلوت تولید این آغازگرها پس از اسکیل آپ (Scale-up) مقیاس بنچ (Bench Scale)، در ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) راه اندازی و آزمون‌های میدانی و صنعتی لازم در این مرکز برای تولید در مقیاس صنعتی به انجام برسد. لازم به ذکر است، ثبت بین المللی روش‌های نوین تولید آغازگر و همچنین کار بر روی سایر آغازگرهای صنعت پتروشیمی از برنامه‌های آتی شرکت دانش بنیان آکپاد پلیمر بیان شده است.