چهارشنبه 16 اسفند 1396

نمایشگاه "دستاوردهای دانشجویی: بستری برای کارآفرینی و کسب و کار"

نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانشجویی با عنوان ‘ بستری برای کارآفرینی و کسب و کار’ در دانشگاه برگزار شد.

 نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانشجویی با عنوان ‘ بستری برای کسب و کار و کارآفرینی’ در دانشگاه برگزار شد.

 
در این نمایشگاه دستاوردهای گروهی از دانشجویان دانشگاه در حوزه های مختلف مربوط به کسب و کار و کارآفرینی با همکاری مرکز کارآفرینی به نمایشگاه گذاشته شده است.
گفتنی است این نمایشگاه به مدت یک هفته و تا ۲۱ اسفندماه در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برای بازدید دانشجویان دایر خواهد بود.