سه شنبه 22 اسفند 1396

رویداد نوآوری باز: نوفکر

رویداد نوآوری باز نوفکر مبتنی بر تولید اپلیکیشن در حوزه محتوا.
زمان: چهارشنبه 23 اسفند ماه ساعت 14-16:30
مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، آمفی تئاتر آینده پژوهی
ثبت نام رایگان: Evand.com/events/nofekr