چهارشنبه 20 خرداد 1394

مسابقه طراحی و ساخت دوچرخه هیبریدی

اولین دوره مسابقات دانشجویی نوآوران انرژی و محیط زیست: مسابقه طراحی و ساخت دوچرخه هیبریدی

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست برگزار می کند:

"اولین دوره مسابقات دانشجویی نوآوران انرژی و محیط زیست- مسابقه طراحی و ساخت دوچرخه هیبرید"

 

اطلاعات بیشتر اینجا و اینجا