شنبه 5 خرداد 1397

گزارش برگزاری دوره آشنایی با فناوری بلاک چین و کاربرد های آن در صنعت

اولین دوره از مجموعه دوره های آشنایی با بلاک چین با عنوان آشنایی با فناوری بلاک چین و کاربرد های آن در صنعت، با حضور علاقه مندان در روز ۲۰ اردیبهشت ماه در محل آزمایشگاه آپای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)برگزار شد.

 اولین دوره از مجموعه دوره های آشنایی با بلاک چین با عنوان آشنایی با فناوری بلاک چین و کاربرد های آن در صنعت، با حضور علاقه مندان در روز 20 اردیبهشت ماه در محل آزمایشگاه آپای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)برگزار شد.

این دوره با معزفی بلاک چین و کاربرد های آن آغاز شد و در ادامه حاضرین در کارگاه ایده پردازی بر بستر این فناوری شرکت نمودند. دوره های دوم و سوم آشنایی با بلاک چین نیز در ماه های آتی برگزار خواهد شد که در آن به صورت تخصصی تر به این فناوری پرداخته خواهد شد.برگزار کننده این دوره هسته های جامع پژوهان و رینو، مستقر در مرکز رشد دانشگاه بوده و این دوره با تصویب و حمایت کمیته راهبری مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا، واحد قزوین برگزار شد.