شنبه 5 خرداد 1397

نشست دانشجویی یونیلیور

شرکت یونیلیور قصد دارد در راستای آشنایی دانشجویان (به ویژه سال اول و دوم) رشته های مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، شیمی، مواد و متالوژی، روانشناسی و حسابداری با برنامه ها، رویدادها و فضای کاری این شرکت نشستی را در دانشگاه بین الماای امام خمینی (ره) ترتیب دهد تا آن دسته از دانشجویانی که به دنبال کار در شرکت های بین المللی و موفق هستند این فرصت را داشته باشند با مدیران شرکت آشنا شده و اطلاعات خود را در زمینه کسب و کار بین المللی ارتقا دهند.

 شرکت یونیلیور قصد دارد در راستای آشنایی دانشجویان (به ویژه سال اول و دوم) رشته های مدیریت صنعتی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، شیمی، مواد و متالوژی، روانشناسی و حسابداری با برنامه ها، رویدادها و فضای کاری این شرکت نشستی را در دانشگاه بین الماای امام خمینی (ره) ترتیب دهد تا آن دسته از دانشجویانی که به دنبال کار در شرکت های بین المللی و موفق هستند این فرصت را داشته باشند با مدیران شرکت آشنا شده و اطلاعات خود را در زمینه کسب و کار بین المللی ارتقا دهند.

زمان: دوشنه 7 خرداد ساعت 10-12

مکان: تالار اجتماعات دهخدا (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)