شنبه 24 شهریور 1397

برگزاری دومین دوره کیمیا

یکی از اصلی ترین فعالیت های کیمیا کالج طرحی به نام “طرح کیمیا” است که در آن طراحی دوره های آموزشی، بینشی، منتورینگ و کارآموزی و …. بر اساس یک مدل نیاز محور طراحی می شوند. جذب علاقه مندان به “طرح کیمیا” نیز با فراخوان عمومی برای ثبت نام آغاز و با آزمون نهایی که ترکیبی از سنجش اثربخشی مراحل مختلف دوره است به پایان می‏ رسد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دومین دوره کیمیا که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری برگزار میگردد، این لینک را مشاهده نمایید