شنبه 24 شهریور 1397

کسب عنوان قهرمانی لیگ اختراعات چهارمین دوره مسابقات کشوری ShirazOpen

کسب عنوان قهرمانی لیگ اختراعات چهارمین دوره مسابقات کشوری رباتیک آزاد شیراز Shiraz open 2018 توسط دانشجویان اعزامی از طرف مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی

 

تیم علمی اختراعات و ابتکارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) که با حمایت مرکز رشد و توسعه کارآفرینی دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، با پنج اختراع در زمینه مهندسی برق در لیگ اختراعات مسابقات کشوری رباتیک Shirazopen 2018 شرکت کرده کرده بود، با کسب مدال نقره لیگ اختراعات و دو مدال برنز بصورت مشترک برای دو اختراع (در مجموع با کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز) موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ اختراعات گردید.

اعضای تیم به ترتیب ورودی :

سید محمدرضا میرسعیدی مهندسی برق 96

محمد ریاحی مهندسی برق 96

سیدیاسین کاظمی فیزیک 96

مجید رستم خانی مهندسی برق 95

امیرحسین اجاقی مهندسی برق قدرت 94

یوسف رحیمی مهندسی برق مخابرات 94

علی شاهسوند کارشناسی ارشد مهندسی معدن