یکشنبه 20 آبان 1397

راهکارهای بازاریابی دیجیتال در کسب و کار

مرکز رشد واحدهای فناور و انجمن علمی مدیریت صنعتی برگزار میکند

 

کارگاه دیجیتال مارکتینگ

مکان: ساختمان پویش

(به تعویق افتاد) زمان: دوشنبه 28 آبان ماه ساعت 16-19