یکشنبه 20 آبان 1397

گزارش تصویری بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور پیرو نشست هم افزایی دانشگاه و صنعت

نشست هم افزایی دانشگاه و صنعت روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه با حضور مدیران صنایع استان، رئیس دانشگاه، مدیر ارتباط با صنعت وزارت علوم، معاون پژوهشی دانشگاه، رئیس پارک علم و فناوری استان و مدیر پژوهشی دانشگاه برگزار شد.