یکشنبه 31 خرداد 1394

مشاوره رایگان در امور مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان

بنا به اطلاعیه وبسایت کارگزوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا...

مشاوره رایگان در امور مالیاتی به شرکتهای دانش بنیان 

 شرکتهای تایید شده کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسات دانش بنیان می ‌توانند از طریق ایمیل tax(at)daneshbonyan.ir سوالات مربوط به امور مالیاتی خود را ارسال کرده تا در اسرع وقت توسط مشاوران مالیاتی امور شرکتها و موسسات دانش بنیان به آن پاسخ داده شود. لازم به ذکر است که سوالات ارسال شده باید پیرامون موضاعات زیر باشد:

1- تکمیل اظهارنامه مالیاتی

2- تکمیل دفاتر مالی شرکتها 

3- معافیت مالیاتی شرکتها و موسسات مسقر در پارکهای علم و فناوری

4- معافیت مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان