سه شنبه 23 مهر 1398

رویداد بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب

رویداد بین المللی فناوری های نوین سلامت آب شرب در تاریخ 12-14 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار میگردد

 

این رویداد در تاریخ 12-14 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی برگزار میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد مراجعه نمایید.