سه شنبه 19 آذر 1398

موفقیت شرکت فناوران انرژی سنجش دانا در سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

شرکت فناوران انرژی سنجش دانا مستقر در مرکز رشد دانشگاه، با ایده محوری "طراحی و ساخت محفظه (حمام) دمایی زیر صفر درجه" در میان برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته فیزیک سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 

شرکت فناوران انرژی سنجش دانا مستقر در مرکز رشد دانشگاه، با ایده محوری "طراحی و ساخت محفظه (حمام) دمایی زیر صفر درجه" در میان برگزیدگان مرحله داوری علمی رشته فیزیک سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان قرار گرفت.

این جشنواره با هدف حمایت از ایده پردازی، نوآوری، کارآفرینی و تجاری¬سازی در حوزه علوم پایه در تاریخ 9 آذر ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید.