سه شنبه 19 آذر 1398

یلدای کارآفرینی قزوین

دومین یلدای کارآفرینی قزوین سه شنبه 26 آذر ماه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه برگزار میگردد