شنبه 12 مهر 1399

بازدید معاون محترم پژوهشی وزارت عتف از مرکز رشد

معاون محترم وزارت عتف در تاریخ 1399/07/10 به همراه رئیس محترم دانشگاه و هیئت همراه از مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی بازدید به عمل اوردند.ن.ش

 در روز پنجشنبه مورخ 1399/07/10 معاون محترم وزارت عتف به همراه ریئس محترم دانشگاه و هیئت همراه از مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید چند تن از  نمایندگان شرکت های مستقر در این مرکز توضیحاتی را در خصوص فعالیت ها و تولیدات به عمل آمده به میهمانان ارائه دادند.

آمار بازدید : 459 بروزرسانی : شنبه 12 مهر 1399 - 12:46:15 نسخه قابل چاپ