دوشنبه 14 تیر 1400

خبر تکمیلی رویداد ایده های نو در چالش قطعی برق

تمدید مهلت فراخوان رویداد "ایده های نو در مواجهه با افزایش مصرف برق و چالش قطعی برق "

با توجه به استقبال گسترده و درخواست مکرر صاحبان ایده که تاکنون موفق به ارسال ایده های خود نشده اند، مهلت فراخوان رویداد تا پایان روز چهارشنبه 30 تیره ماه 1400 تمدید شد.

آمار بازدید : 205 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ