دوشنبه 22 تیر 1394

جلسه معارفه و پرسش و پاسخ با موضوع ارائه خدمات لیزینگ

در طول این جلسه که روز دوشنبه- 22 تیر ماه- در اتاق جلسات مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی برگزار گردید:

جناب آقای گلعلی زاده- نماینده شرکت کارآفرینان جوان از کارگزاران منتخب تبادل فناوری- به معرفی خدمات قابل ارائه خود در راستای تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان پرداخته و به پرسش های شرکت های حاضر پاسخ دادند.

زمان جلسات بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. در تلاشیم این جلسات بصورت منظم و هفتگی برگزار گردد.

فهرست کارگزاران منتخب تبادل فناوری به تفکیک استانی را از اینجا دریافت نمایید.