دوشنبه 9 شهریور 1394

اعطای تسهیلات دورة پسادکتری به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جایزة شهید چمران)

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها برای طیّ دورة پسادکتری، تحت عنوان جایزة شهید چمران، اعطا می‌کند.

 

 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان،  مهم‌ترین نکات این جایزه به شرح زیر است:
 
1. دانش‌آموختگان دورة دکتری تخصصی (مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت) و دورة فوق تخصصی (مورد تأیید وزارت بهداشت) می‌توانند از این جایزه استفاده کنند.
 
2. دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور، حداکثر سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور حداکثر شش سال پس از زمان دانش‌آموختگی مجاز به استفاده از این جایزه هستند.
 
3. بررسی پروندة دانش‌آموختگان منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان (http://soraya.bmn.ir) است و هیچ یک از مدارک به‌طور دستی تحویل نمی‌شود. علاوه براین باتوجه به محاسبة امتیازات از طریق نرم‌افزار تخصصی، لازم است:
 
3-1. همة اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود. بدیهی است تا تکمیل نهایی اطلاعات، فرایند بررسی آغاز نمی‌شود.
 
3-2. درخواست متقاضیان هر چهار ماه یک‌بار در سامانه بررسی و اعلام نتیجه می‌شود و صرفاً پس از پایان این زمان، امکان پاسخ‌گویی وجود خواهد داشت.
 
4. دانش‌آموختگان باید اولاً حدنصاب لازم، دست‌کم 450 امتیاز از «فعالیت‌های نخبگانی» را به‌دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دورة بررسی باشند.
 
5. مصادیق «فعالیت‌های نخبگانی» به شرح زیر است:
 
الف. موفقیت‌های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و ...)
 
ب. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد
 
ج ‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد (مانند جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، رویش و ...)
 
د‍. برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر ادبی و هنری یا ‌قرآنی مورد تأیید بنیاد
 
یادآوری مهم: هریک از مصادیق فعالیت‌های نخبگانی دارای امتیازی خاص است و دانش‌آموختگان براساس امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌ها (و نه صرفاً احراز یکی از شرایط این بند) می‌توانند مشمول جایزة شهید چمران شوند.
 
یادآوری مهم: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را بارگذاری کرده است، متقاضی نه‌فقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
 
6.  تسهیلات اعطایی به مشمولان به شرح زیر است:
 
6-1. گذراندن دورة پسادکتری زیرنظر استاد میزبان در یکی از دانشگاه‌ها/ پژوهشگاه‌های‌کشور مطابق مقررات بنیاد ملّی نخبگان
 
6-2. دریافت حق‌الزحمه معادل با حقوق و مزایای استادیار پایة یک در سال پذیرش پژوهشگر
 
6-3. دریافت اعتبار ارتباطات علمی برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی، عضویت در انجمن‌های علمی و ...
 
6-4. پرداخت حق بیمة اشتغال و نیز حق بیمة تکمیلی پژوهشگر
 
6-5. اعطای جایزة فرهنگ (شامل وام خرید/ ساخت مسکن، هدیة ازدواج و سایر موارد مصوّب)
 
یادآوری: اعطای تسهیلات مذکور براساس مقررات بنیاد ملّی نخبگان صورت می‌پذیرد.
 
7. چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود و صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.