یکشنبه 29 شهریور 1394

توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت دانش بنیان

پاسخ به برخی پرسش های اولیه متداول در خصوص شرکتهای دانش بنیان

 

پاسخ به برخی پرسشهای اولیه متداول

1.  برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، چه کار باید انجام داد؟

پاسخ: شرکتها بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکتها وجود ندارد. شرکتهای متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید (برای شرکتهای نوپا)، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزایای قانون، در زمان ثبت شرکت نمی‌توان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

 

2. شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می‌شود؟

پاسخ: بر اساس «آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخص‌های عمومی (شامل کسب حداقل درآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کالا /خدمات دانش‌بنیان، نیروی انسانی و سابقه بیمه کارکنان)، کلیه شرایط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی این آیین‌نامه را نیز احراز نمایند.

 

3. آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟

پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات خواهد بود.

 

4. آیا شرکتهای دولتی یا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمایتهای قانون دانش بنیان را دارند؟

پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

 

5.  اگر عنوان دانش‌بنیان در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانش‌بنیان محسوب می‌شود و می‌تواند از حمایت‌های مندرج در قانون استفاده کند؟

پاسخ: خیر. لازم است همه شرکتهای متقاضی حمایتها، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی شوند.

 

6. آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟

پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.

 

برگرفته از سایت کارگروه ارزیابی، تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا