چهارشنبه 1 مهر 1394

برگزاری نمایشگاه معرفی مرکز کارآفرینی

نمایشگاه معرفی مرکز کارآفرینی: این نمایشگاه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در دانشکده فنی مهندسی برگزار میگردد

نمایشگاه معرفی مرکز کارآفرینی

زمان: 5 الی 7 مهر ماه
مکان: سالن همکف دانشکده فنی- مهندسی
 
ضمنا جناب آقای دکتر علیرضا فریدونی نیز روز دوشنبه مورخ 6 مهر ماه ساعت 11-12:30 در آمفی تئاتر دانشکده به سخنرانی با موضوع "کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار جدید" میپردازند.