سه شنبه 3 آذر 1394

مسابقه "خوشمزه پول در بیار" برگزار شد

جشنواره کسب و کار و آشپزی با عنوان "خوشمزه پول در بیار" در دانشکده فنی مهندسی برگزار گردید

این مسابقه به مناسبت هفته کارآفرینی در دانشگاه برگزار گردید: