سه شنبه 1 دی 1394

تدوین دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری

دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری توسط کمیته علمی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران تهیه و تدوین شد

 در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی داخل کشور:

 
در راستای تحقق اهداف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در امر پژوهش و فناوری در کلیه سطوح, دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری توسط کمیته علمی صندوق تهیه و تدوین شد.
 
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران)، دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری با هدف شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از رساله های با کیفیت مقطع دکترا، هدایت رساله های دکترا به سمت نیازهای اساسی پژوهشی و فناوری کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه داخل، توانمند سازی دانشجویان دکترا برای انجام تحقیقات با کیفیت (به عنوان استادیار جوان پس از جذب در دانشگاه)، و تشویق و هدایت دانشجویان دکترا برای انجام پژوهش های پیشرفته در جهت مرزهای دانش و اثربخشی اجتماعی تدوین شده است.
 
برای دانلود دستورالعمل حمایت از رساله های دکتری لطفا کلیک کنید.