یکشنبه 13 دی 1394

لزوم ارسال درخواست معافیت های گمرکی شرکتهای دانش بنیان از طریق اظهارنامه گمرکی

با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و گمرک جمهوری اسلامی ایران...

 با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، از این پس شرکتهای دانش بنیان (مورد تایید کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان)، برای استفاده از معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، باید درخواست خود را از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و در زمان تنظیم اظهارنامه گمرکی ارائه نمایند.

درخواست شرکتهای دانش بنیان برای استفاده از این معافیت ها، توسط شرکتها و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ارسال می شود و پس از انجام ارزیابی های لازم و تطبیق با مصوبات موجود و فعالیتهای دانش بنیان شرکت، نتیجه به گمرک ارسال می¬شود. در صورت عدم ارسال درخواست معافیت در اظهار نامه گمرکی، اظهارنامه این شرکت ها برای دبیرخانه کارگروه ارسال نمی شود و امکان استفاده از معافیت برای این شرکت ها وجود نخواهد داشت.

  لازم به ذکر است علاوه بر اظهارنامه گمرکی، اطلاعات و مستندات مربوط به کالاهای وارداتی موردنظر نیز باید از طریق سامانه daneshbonyan.ir به صورت جداگانه به دبیرخانه کارگروه در معاونت علمی و فناوری ارسال شود تا با شیوه نامه مصوب کارگروه و فعالیتهای دانش بنیان شرکت تطبیق داده شود. بهتر است این اطلاعات و مستندات، قبل از ورود کالا به کشور و تنظیم اظهارنامه گمرکی برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود تا از معطل شدن کالای شرکت در گمرکات جلوگیری شود.

 
 
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان