نمایش خبر - لزوم ارسال درخواست معافیت های گمرکی شرکتهای دانش بنیان از طریق اظهارنامه گمرکی
یکشنبه 13 دی 1394

لزوم ارسال درخواست معافیت های گمرکی شرکتهای دانش بنیان از طریق اظهارنامه گمرکی

با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و گمرک جمهوری اسلامی ایران...

 با هماهنگی های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، از این پس شرکتهای دانش بنیان (مورد تایید کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان)، برای استفاده از معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، باید درخواست خود را از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و در زمان تنظیم اظهارنامه گمرکی ارائه نمایند.

درخواست شرکتهای دانش بنیان برای استفاده از این معافیت ها، توسط شرکتها و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ارسال می شود و پس از انجام ارزیابی های لازم و تطبیق با مصوبات موجود و فعالیتهای دانش بنیان شرکت، نتیجه به گمرک ارسال می¬شود. در صورت عدم ارسال درخواست معافیت در اظهار نامه گمرکی، اظهارنامه این شرکت ها برای دبیرخانه کارگروه ارسال نمی شود و امکان استفاده از معافیت برای این شرکت ها وجود نخواهد داشت.

  لازم به ذکر است علاوه بر اظهارنامه گمرکی، اطلاعات و مستندات مربوط به کالاهای وارداتی موردنظر نیز باید از طریق سامانه daneshbonyan.ir به صورت جداگانه به دبیرخانه کارگروه در معاونت علمی و فناوری ارسال شود تا با شیوه نامه مصوب کارگروه و فعالیتهای دانش بنیان شرکت تطبیق داده شود. بهتر است این اطلاعات و مستندات، قبل از ورود کالا به کشور و تنظیم اظهارنامه گمرکی برای دبیرخانه کارگروه ارسال شود تا از معطل شدن کالای شرکت در گمرکات جلوگیری شود.

 
 
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان