سه شنبه 22 دی 1394

برنامه کلان و نقشه راه صادرات محصولات زیست فناوری تدوین ‌می‌شود

دبیر کارگروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی خبر داد

 دبیر کارگروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از تدوین برنامه کلان و نقشه راه صادرات محصولات زیست فناوری با هدف توسعه صادرات محصولات زیست فناوری خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمیدرضا طهوری دبیر کارگروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، گفت: با هدف دستیابی به اهداف مصرحه در نقشه جامع علمی کشور، سند ملی توسعه زیست فناوری، در برخورداری از 3 درصد بازار جهانی محصولات زیست فناوری و کمک به ارتقای سطح علمی و فناوری به منظور کسب مقام نخست منطقه و سهم شایسته جهانی، گروه تولید، تجاری‌سازی و بازار دو اقدام اساسی ایجاد یک تشکل صادراتی، متشکل از شرکت‌های خصوصی زیست فناوری با همکاری دستگاه‌های دست‌اندرکار و اتاق بازرگان و تشکیل کارگروه صادرات محصولات زیستی در ستاد و فعال‌سازی آن در طول سال را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: علیرغم اقدامات مناسبی که در زمینه توسعه صادرات محصولات زیستی توسط گروه تولید و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در سال گذشته انجام شد، لکن در مرحله نهایی تدوین اساسنامه اتحادیه به دلیل عدم موافقت اتاق بازرگانی ایران بر تشکیل چنین اتحادیه‌ای، فرآیند ایجاد این اتحادیه متوقف شد.

به گفته طهوری، در سال جاری با توجه به اهمیت توسعه صادرات محصولات زیستی و لزوم تحقق هدف کمی مندرج در نقشه جامع علمی کشور مبنی بر کسب 3% صادرات بازار جهانی این حوزه، لزوم تدوین نقشه راه و انجام مطالعات مرتبط در حوزه‌های مختلف زیست‌فناوری در بررسی وضعیت موجود بازار زیست‌فناوری و پیشبینی میزان صادرات هر حوزه تا افق 1404 بیش از پیش آشکار شد.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد در ارتباط با موضوع مربوط به تهیه برنامه صادرات محصولات زیست‌فناوری و در راستای هدف کمی کسب 3% بازار جهانی صادرات این محصولات، این جلسه با حضور اعضای نام برده تشکیل شد.

دبیر کارگروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشخص نیست که سبد صادراتی کشور در حوزه زیست‌فناوری به چه میزانی است، بیان کرد: لذا لازم است اطلاعات موجود در این حوزه و میزان صادرات تحقق یافته و بازارهای هدف را مشخص کنیم، در حال حاضر کشور میزان صادرات مشخصی دارد، هدف این نیست که از این مقدار مشخص بخشی را به عنوان زیست‌فناوری تعیین کنیم، بلکه خواهان افزایش سطح صادرات موجود از طریق افزایش میزان صادرات در حوزه زیستی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: لازم است در مسیر انجام اقدامات، هدف کمی دستیابی به 3% بازار جهانی در نظر گرفته شود، تا بدین ترتیب اقدام هدف‌دار و برنامه‌ریزی شده‌ای برای صادرات محصولات زیستی به همراه یک نقشه راه مشخص وجود داشته باشد، چرا که هدف اولیه عبارت از تهیه برنامه کلان و نقشه راه است.

طهوری با بیان اینکه به منظور تدوین چنین برنامه‌ای لازم است اقدامات مختلفی انجام گیرد، گفت: احصاء لیست محصولات زیست‌فناوری (کالا و خدمات)، تهیه مصادیق ارائه شده منطبق با نُرم بین‌المللی، مشخص کردن عدد کنونی صادرات برای محصولات موجود در لیست احصاء شده و مشخص شدن متولی اجرایی شدن افزایش صادرات به میزان مورد نظر و مطلوب، به صورتیکه متولی مربوطه بضاعت کافی برای انجام اینکار را داشته باشد از جمله این اقدامات است.

وی افزود: همچنین باید در این مسیر، نقشه راه تدوین شود که در آن اهداف میانی، سهم هر بخش از حوزه زیست‌فناوری و غیره به صورت چارچوب مشخصی تعیین شود و امکانات لازم در اختیار نهادهای متولی امر قرار گیرد تا اطلاعات مربوط به وضعیت صادراتی کشور به شکل دقیق و درستی در اختیار قرار گیرند.

دبیر کارگروه تولید، تجاری‌سازی و بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تعیین انتظارات از نهادهای متولی (سازمان توسعه تجارت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و غیره) را ضروری دانست و گفت: با عددگذاری و تعریف هدف کمی شدت انجام کار مشخص می‌شود و بدین ترتیب هر وزارتخانه میزان انتظارات را دانسته و شیوه عمل خود را تغییر می‌دهد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری