شنبه 17 بهمن 1394

پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان

پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار میگردد

 در پژوهشکده مطالعات فناوری؛

پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان برگزار می‌شود

 با حمایت معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حمایت معاونت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی و ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش‌بنیان از سوی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.
روح الله ابوجعفری مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری گفت: سال‌های مدیدی است که اقتصاد کشور از اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی رنج می‌برد. 
وی با اشاره به سابقه بیش از 100 ساله کشورمان در تکیه به منابع نفتی برای گذران امور، بیان کرد: کشورمان آن‌گونه که باید و شاید از این منبع خدادادی بهره نبرده است و این امر موجب شده عده‌ای از آن تحت عنوان «نفرین منابع» یاد کنند. 
مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری با اشاره به حرکت پرشتاب اقتصادهای صنعتی به سمت دانش‌بنیان شدن گفت: حال آن‌که بسیاری از اقتصادهای نفتی، ازجمله ایران، در مسیر صنعتی شدن درجا زده‌اند و بعضا عقبگرد نیز داشته‌اند.
ابوجعفری درباره پرسش اصلی مطرح شده در پنجمین نشست اقتصاد دانش بنیان گفت: سؤالی که بررسی می‌شود این است که آیا یک اقتصاد نفتی یا به شکل کلی‌تر وابسته به منابع طبیعی، می‌تواند اقتصادی دانش بنیان نیز باشد یا پیش از آنکه بتواند به سمت دانشی شدن حرکت کند، باید خود را از قید و بند نفت و وابستگی به آن رها سازد.

وی ادامه داد: ازسویی دیگر شاید لازمه رهایی از بند وابستگی به نفت، دانش بنیان شدن اقتصاد باشد. آیا نفت یا سایر منابع طبیعی- آن طور که غالبا در نظریه «نفرین منابع» تصویر می شود، موانعی هستند که باید از سر راه برداشته شوند؟
در پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان، که دوشنبه 19بهمن ماه سال جاری از ساعت 19 در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مقاله‌ای تحت عنوان «آیا اقتصادهای نفتی می‌توانند دانش بنیان می‌شوند؟» ارائه خواهد شد.