دوشنبه 26 بهمن 1394

تصویب شیوه‌نامه بهره‎مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر داد

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری خبر داد؛

تصویب شیوه‌نامه بهره‎مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

 پرویز کرمی از تصویب شیوه‌نامه «بهره مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» خبر داد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، پرویز کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشاره به تصویب «شیوه‌نامة بهره مندی دانش‌آموختگان برترِ فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی» اظهار کرد: این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و شانزده تبصره، با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نوآورانۀ دانش‎آموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از نهادهای فنّاورانه، دانش‌آموختگان برترِ فنّاور، به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسیده است و طبق شرایط مندرج در آن مشمولان می توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره‌مند شوند.

 دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در ادامه با اشاره به شرایط مشمولانِ استفاده از این تسهیلات بیان کرد: چنانچه دانش‌آموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به فعالیت مشغول باشد، براساس مفاد شیوه‌نامه، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

 مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان، درباره فرآیند اعطای تسهیلات به مشمولان گفت: شرکت دانش‌بنیان بر اساس سهمیۀ تخصیص‌یافته از سوی امور شرکت‌ها و مطابق شرایط شیوه‌نامه، افراد متقاضی را به امور شرکت‌ها معرفی و فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانه ثریا (سامانۀ اطلاعاتی بنیاد به نشانی http://soraya.bmn.ir ) بارگذاری می‌کند. پس از راستی‌آزماییِ اطلاعات و ارزیابی و محاسبة امتیازِ متقاضیان، برگزیدگان نهایی به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می‌شوند. 

‌پرویز کرمی ادامه داد: مشمولان با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دورة خدمت نظام‌وظیفة خود را، مشتمل‌بر «دورة آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی، فنّاورانه، فرهنگی یا مشابه‌آن»، طی و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند و موضوع و مکان اجرای طرح‌ها بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

 وی در پایان تاکید کرد: زمان دورة خدمت نظام‌وظیفة تخصصی حداقل برابر با نیمی از دورة رسمی نظام‌وظیفة سایر مشمولان هم‌تراز است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود و پرداخت حقوق دورة نظام‌وظیفة تخصصی، مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد.