شنبه 15 اسفند 1394

اولین استارت آپ ویکند دانشگاه برگزار شد

اولین استارت آپ ویکند دانشگاه....

- تیم اول: “پودر نجات” به سرپرستی آقای احمد عالم. در این ایده، ماده ای جهت تصفیه ی آب تولید می‌شود که از لحاظ قیمت، هزینه ی بسیار کمتری به نسبت باقی روش‌های تصفیه ی آب دارد.

- تیم دوم: “butterfly” به سرپرستی آقای سینا ملکی. در این ایده، افرادی که در یک استارتاپ شرکت می‌کنند، از قبل هم‌تیمی‌ها خود را شناخته و انتخاب می‌کنند.

- تیم سوم: “هوشا” به سرپرستی آقای سعید خلج. در این ایده، طرح تغییر تغذیه ‌ی دانش آموزان و کودکان مهدکودک بود که به جای تغذیه ی نامناسب، از کشمش، گردو و دیگرتنقلات مناسب استفاده می‌شود.