شنبه 22 اسفند 1394

ردیف مستقل برای حمایت از پژوهش و فناوری در لایحه بودجه 95

وزیر علوم : درلایحه بودجه سال 95ردیف مستقلی برای حمایت از پژوهش و فناوری اختصاص یافته است

  وزیر علوم : درلایحه بودجه سال 95ردیف مستقلی برای حمایت از پژوهش و فناوری اختصاص یافته است

وزیرعلوم،تحقیقات و فناوری در جلسه شورای دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر،این دانشگاه را از مصادیق دانشگاه های ماموریت گرا و کارآفرین اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر محمدفرهادی در این نشست اظهار داشت: دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهردانشگاهی است که جهت گیری و ماموریت آن کاملا مشخص است و فعالیت علمی آن در حوزه دریا است و تمام توان علمی و فنی خود رابه حوزه آموزش و پژوهش در حوزه دریا منحصر کرده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت علمی و تخصصی در حوزه دریا نیازمند تجهیزات و امکانات خاص است برلزوم تخصیص بودجه این دانشگاه فراتر از بودجه سرانه تاکید کرد.

دکتر فرهادی گفت: دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرمی تواند با توجه به ظرفیت ها و امکانات علمی و فناوری خود و موقعیت جغرافیایی که داردبه یک دانشگاه برجسته در سطح منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

وزیر علوم با اشاره به افزایش بودجه 15 درصدی دانشگاه ها درلایحه بودجه سال 95 گفت:ردیف مستقلی نیز برای حمایت از پژوهش و فناوری در این لایحه اختصاص یافته است که دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرمی تواند از محل این بودجه آزمایشگاه مرکزی خود را تکمیل کند و به مراکزآموزش و پژوهشی و دستگاه های اجرایی منطقه خدمات آزمایشگاهی ارائه کند.

همچنین در این نشست دکتر خواجه پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرمعرفی و از خدمات دکتر صدری نسب در طول تصدی مدیریت این دانشگاه تجلیل شد.

براساس این گزارش در این نشست وزیر علوم ،شهادت حضرت فاطمه (ع) را تسلیت و به ذکرخاطراتی از حضور خود در منطقه خرمشهرو آبادان در زمان دفاع مقدس پرداخت.

گفتنی است وزیر علوم و هیئت همراه در بدو ورود و همزمان با 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا بر مزار شهدای گمنام این دانشگاه حضور یافته و با نثارتاج گل و قرائت فاتحه مقام این شهیدان را گرامی داشتند.