چهارشنبه 21 اسفند 1392

برگزاری سمینار آشنایی با کارآفرینان برتر کشور

سمینار "آشنایی با کارآفرینان برتر کشور" با حضور سید محمد موسوی در دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، "سمینار آشنایی با کارآفرینان برتر کشور" با حضور سید محمد موسوی روز دوشنبه 19 اسفند ماه  در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. سید محمد موسوی موسس و مدیر عامل شرکت بهداشتی فیروز و مدیر عامل کانون معلولین توانا در استان قزوین است. وی به عنوان مدیر عامل شرکت فیروز، توانسته است بیشترین فرصت شغلی را برای افراد معلول جامعه ایجاد کند به طوری که 60 درصد از کارکنان و کارگران کارخانه فیروز را افراد معلول تشکیل می دهند، به همین دلیل سید محمد موسوی هم زمان با روز جهانی معلولان از سوی ریاست سازمان بهزیستی کشور به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد و لوح سپاس ویژه نخبگان را از دست ریاست محترم جمهور دریافت کرد.