یکشنبه 19 اردیبهشت 1395

مسابقه برنامه نویسی موبایل

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان و شرکت همراه وس برگزار می کند