مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : تمدید مهلت ثبت نام در بخش فن آفرینان دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

زمان ارسال خبر : یکشنبه 15 دی 1392

ثبت نام در بخش فن آفرینان جشنواره تا تاریخ ۲۰دیماه ۱۳۹۲تمدید شد.

با توجه به اتمام مهلت ثبت نام دربخش مسابقه ای فن آفرینان دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و تماسهای مکرر ثبت نام کنندگان مبنی بر تمدید این بخش، ثبت نام در بخش فن آفرینان جشنواره تا تاریخ ۲۰دیماه ۱۳۹۲تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و به نقل از دبیرخانه این جشنواره، با توجه به تماسهای مکرر ثبت نام کنندگان مبنی بر تمدید بخش فن آفرینان جشنواره دهم شیخ بهایی، ثبت نام دراین بخش  تا تاریخ ۲۰دیماه ۱۳۹۲تمدید شد.

گفتنی است؛ شرکت هایی می توانند در این بخش از جشنواره حضور پیدا کنند که سه شرط اصلی تولید محصول، تجاری سازی (عرضه به بازار) و سهام بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۱% را داشته باشند. به منظور برقراری شرایط داوری عادلانه، داوری در سه بخش شرکت های نوپا، شرکت های در حال رشد و شرکت های رشد یافته به صورت مجزا انجام می‌شود که تشخیص این دسته بندی بر عهده‌ی اعضای کارگروه فن آفرینان است.

 منبع خبر